زنده بازار طبیعی برنامه برنامه ریزی

زنده: بازار طبیعی برنامه برنامه ریزی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات تصویر العمل گرشاسبی به خبر مفقودشدن ۶۱ میلیارد تومان در پرسپولیس

سرپرست کلوب پرسپولیس گفت: هیچ یک از اموال کلوب پرسپولیس گم نشده است و اسناد مالی کاملا بررسی می‌شود. 

تصویر العمل گرشاسبی به خبر مفقودشدن ۶۱ میلیارد تومان در پرسپولیس

تصویر العمل گرشاسبی به خبر مفقودشدن ۶۱ میلیارد تومان در پرسپولیس

عبارات مهم : برنامه

سرپرست کلوب پرسپولیس گفت: هیچ یک از اموال کلوب پرسپولیس گم نشده است و اسناد مالی کاملا بررسی می شود.

به گزارش مهر، حمیدرضا گرشاسبی راجع به جریان مذاکرات با ایوانکوویچ جهت تمدید قرارداد اظهار داشت: بخش اعظمی از سوالات هواداران و خبرنگاران راجع به این عنوان هست. باید بگویم روند مذاکرات واقعا خیلی خوب بوده است و حتی می توانیم بگوییم به تفاهم نهایی رسیده ایم. وقت چند روزه ای را به این عنوان تخصیص داده شده است داده ایم تا گزارش های فنی و مالی مربوط به گذشته و برنامه هایی که باید جهت آینده داشته باشیم ارائه و بررسی شوند. چه جهت ما و چه جهت آقای برانکو موفقیت زیاد پرسپولیس در ادامه کار یک توصیه تعیین کننده است.

تصویر العمل گرشاسبی به خبر مفقودشدن ۶۱ میلیارد تومان در پرسپولیس

سرپرست کلوب پرسپولیس افزود: ادامه این همکاری با نشانه دستیابی به افتخارات زیاد جهت پرسپولیس و فوتبال کشور عزیزمان ایران هست. پرسپولیس در عرصه داخلی در کنار کسب و تکرار عناوین قهرمانی مرزها و حدنصاب های جدیدی را رقم می زند و در لیگ قهرمانان حضور در فینال را دنبال می کنیم و در آن سطح می خواهیم قهرمانی لیگ قهرمانان به غرب آسیا و کشور عزیزمان ایران برگردد. طبعا این اهداف، برنامه های خاص خود را طلب می کند که باید وظایف هر یک از طرف ها مشخص باشد.

گرشاسبی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی در خصوص بازیکنان و ادامه همکاری آن ها، اردوهای تدارکاتی مورد نیاز جهت آماده سازی ها و موارد دیگری هستند که راجع به آن ها گفتگو می کنیم. در بسیاری موارد نیز به هماهنگی های مورد نیاز رسیده ایم و انتظار داریم تا آخر این هفته یا هفته آینده کار نهایی شود.

سرپرست کلوب پرسپولیس گفت: هیچ یک از اموال کلوب پرسپولیس گم نشده است و اسناد مالی کاملا بررسی می‌شود. 

سرپرست کلوب پرسپولیس راجع به مطالبی که راجع به مفقود شدن دارایی ۶۱ میلیارد تومانی کلوب منتشر و سوالاتی راجع به آن مطرح شد، تصریح کرد: این عنوان به شکلی مطرح شده است است که جهت بعضی سوءتعبیر به وجود آورد. به همین علت جهت اطلاع هواداران باید بگوییم این یک بحث تخصصی در حوزه پرسشها مالی است ولی به شکلی مطرح شده است که گویی اموالی گم شده است هست. این در حالی است که اصلا این طور نیست. اسناد مالی کلوب کاملا بررسی و حسابرسی می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این مورد نیز چنین بوده است.

گرشاسبی اضافه کرد: عنوان به یک مجموعه ورزشی مربوط می شود که در اختیار کلوب بود و هم اکنون نیز در اختیار پرسپولیس قراردارد و کلوب از آن استفاده می کند. این مجموعه، جزو اموال تحت مالکیت قلمداد می شد. در آن مقطع به علت آنکه هنوز انتقال سند به نام کلوب صورت نگرفته بود، طبق موازین قانونی از حساب ها و دارایی های کلوب کسر گردید و اسناد اصلاح شدند.

واژه های کلیدی: برنامه | پرسپولیس | برنامه ریزی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs